Smog - odczyty i informacje

Aktualne odczyty

PM25: 2 µg/m3 2024/07/17 11:34
PM10: 2 µg/m3 2024/07/17 11:34

Rekordy odczytów

Rok 2020
PM2,5: 701 µg/m3 2020/03/16 17:17
PM10: 981 µg/m3 2020/03/16 17:17

Rekordy odczytów

Łączne
PM2,5: 701 µg/m3 2020/03/16 17:17
PM10: 981 µg/m3 2020/03/16 17:17

Smog w Jeleniej Górze

Kotlina Jeleniogórska to specyficzne ukształtowaniem miejsce na mapie Polski, w którym często występuje efekt inwersji temperaturowej, co w swoim następstwie powoduje zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w leju kotliny. Smog Jelenia Góra to zjawisko postępujące którego bezpośrednią przyczyną jest tzw. "niska emisja" czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Wartości jakie osiągają czujniki w naszym mieście są bardzo wysokie jak na 75 tysięczne miasto. Możemy konkurować z niewątpiliwym mistrzem czyli Krakowem , zdaża się także że Katowice są w rankingu niżej niż my. Niestety te rankingi przyniosą w łącznym rozrachunku tylko śmierć . Amatorska stacja metego PiWS mierzy i ostrzega przed zagrożeniami związanymi z przebywaniem na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenie we współpracy z JAS ( Jelenigórski Alarm Smogowy )

Czym jest indeks jakości powietrza?

Indeks jakości powietrza (ang. Air Quality Index – AQI) to wskaźnik liczbowy stosowany do określania stopnia zanieczyszczenia powietrza. Im wyższy wskaźnik AQI, tym wyższy odsetek populacji jest narażony na wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych. Poszczególne kraje mają własne wskaźniki jakości powietrza, odpowiadające różnym państwowym standardom jakości powietrza. Skala stosowana w aplikacji Blueair Friend opiera się na skali Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska). Wskaźnik AQI jest podzielony na sześć kategorii określających poziom zagrożenia dla zdrowia. Wartość AQI ponad 300 oznacza, że jakość powietrza jest zagrażająca zdrowiu. Wskaźnik poniżej 50 oznacza, że jakość powietrza jest dobra.

Bardzo dobra Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
Dobra Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
Umiarkowana Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
Dostateczna Średnia jakość powietrza, zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko (mogą one odczuwać skutki zdrowotne), zaleca się ograniczyć obecność na zewnątrz, zwłaszcza gdy wystąpią kaszel czy uczucie podrażnienia gardła
Zła Zła jakość powietrza, osoby narażone na ryzyko powinny zostać w domu, a pozostałym odradza się nie tylko wzmożoną aktywność, ale i samo dłuższe przebywanie na zewnątrz
Bardzo zła Niebezpiecznie zła jakość powietrza, osoby narażone muszą pozostać w domu, a pozostali powinni ograniczyć wyjścia do niezbędnego minimum.

Wykresy z ostatnich 24 h pyłków zawieszonych PM2,5 oraz PM10

Wykresy z ostatnich 7 dni pyłków zawieszonych PM2,5 oraz PM10

Wykresy z ostatnich 30 dni pyłków zawieszonych PM2,5 oraz PM10