Temperatura (°C) Raport szczegółowy raport - Okres: 2024


1: Okres 2: Typ raportu 3: Parametr pogody 4:

ERROR: no data for https://piws.ovh/wuarchiwum/WXDailyHistory.php?ID=IJELENIA7&month=01&day=01&year=2024&format=1&graphspan=year